info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.28, godz. 07:27
kontakt
ASSECOBS
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 168 756,00 212 793,00
26,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 51 560,00 62 188,00
20,6%
Zysk (strata) brutto 52 479,00 61 994,00
18,1%
Zysk (strata) netto 42 446,00 50 127,00
18,1%
Amortyzacja 10 992,00 14 145,00
28,7%
Aktywa 301 682,00 358 150,00
18,7%
Kapitał własny 275 008,00 279 657,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,23 8,37
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,27 1,50
18,1%