info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.04, godz. 22:56
kontakt
ASSECOBS
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 168 756,00 212 793,00
26,1%
254 690,00
19,7%
273 860,00
7,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 51 560,00 62 188,00
20,6%
76 577,00
23,1%
87 676,00
14,5%
Zysk (strata) brutto 52 479,00 61 994,00
18,1%
76 129,00
22,8%
86 723,00
13,9%
Zysk (strata) netto 42 446,00 50 138,00
18,1%
62 569,00
24,8%
73 439,00
17,4%
Amortyzacja 10 992,00 14 145,00
28,7%
18 557,00
31,2%
24 507,00
32,1%
Aktywa 301 682,00 358 084,00
18,7%
362 053,00
1,1%
422 641,00
16,7%
Kapitał własny 275 008,00 279 591,00
1,7%
298 320,00
6,7%
316 105,00
6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,23 8,37
1,7%
8,93
6,7%
9,46
6,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,27 1,50
18,1%
1,87
24,8%
2,20
17,4%