info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 06:46
kontakt
ASSECOBS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 61 687,00 65 348,00
5,9%
82 944,00
26,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 396,00 19 572,00
12,5%
31 774,00
62,3%
Zysk (strata) brutto 17 058,00 19 043,00
11,6%
31 951,00
67,8%
Zysk (strata) netto 14 064,00 15 684,00
11,5%
28 266,00
80,2%
Amortyzacja 6 064,00 6 087,00
0,4%
6 268,00
3,0%
Aktywa 384 107,00 391 118,00
1,8%
422 641,00
8,1%
Kapitał własny 272 743,00 288 427,00
5,8%
316 105,00
9,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,16 8,63
5,7%
9,46
9,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,47
11,4%
0,85
80,4%