info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.18, godz. 22:10
kontakt
ASSECOBS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 59 360,00 69 975,00
17,9%
63 881,00
-8,7%
61 687,00
-3,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 292,00 23 397,00
35,3%
18 934,00
-19,1%
17 396,00
-8,1%
Zysk (strata) brutto 17 266,00 23 323,00
35,1%
18 671,00
-19,9%
17 058,00
-8,6%
Zysk (strata) netto 14 232,00 19 112,00
34,3%
15 425,00
-19,3%
14 064,00
-8,8%
Amortyzacja 4 708,00 4 666,00
-0,9%
6 088,00
30,5%
6 064,00
-0,4%
Aktywa 347 564,00 362 262,00
4,2%
399 781,00
10,4%
384 107,00
-3,9%
Kapitał własny 279 608,00 298 529,00
6,8%
308 806,00
3,4%
272 743,00
-11,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,37 8,93
6,8%
9,24
3,4%
8,16
-11,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,43 0,57
34,3%
0,46
-19,2%
0,42
-8,9%