info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.24, godz. 20:44
kontakt
RONSON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 876,00 2 928,00
56,1%
3 777,00
29,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 712,00 1 377,00
93,4%
1 313,00
-4,6%
Zysk (strata) brutto 29 295,00 11 469,00
-60,8%
8 962,00
-21,9%
Zysk (strata) netto 29 388,00 11 252,00
-61,7%
8 116,00
-27,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 578 104,00 575 850,00
-0,4%
547 844,00
-4,9%
Kapitał własny 379 832,00 381 242,00
0,4%
377 754,00
-0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,32 2,32
0,3%
2,30
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,07
-61,5%
0,05
-29,0%