info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.30, godz. 15:29
kontakt
RONSON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 344,00 1 876,00
39,6%
2 928,00
56,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -651,00 712,00
---
1 377,00
93,4%
Zysk (strata) brutto 3 877,00 29 295,00
655,6%
11 469,00
-60,8%
Zysk (strata) netto 4 224,00 29 388,00
595,7%
11 252,00
-61,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 543 203,00 578 104,00
6,4%
575 850,00
-0,4%
Kapitał własny 350 494,00 379 832,00
8,4%
381 242,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,14 2,32
8,4%
2,32
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,18
588,5%
0,07
-61,5%