Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.26, godz. 13:45
kontakt
WORKSERV

Komunikaty

24/11/20 19:23 WORK SERVICE S.A.: Appointment of the statutory auditor
19:18 WORK SERVICE S.A.: Wybór biegłego rewidenta
23/11/20 22:28  brak uprawnień Banki przyjęły propozycje układowe Work Service
21:33 WORK SERVICE S.A.: Acceptance by the Banks of the Issuer's arrangement proposals
21:27 WORK SERVICE S.A.: Przyjęcie przez Banki propozycji układowych Emitenta
12/11/20 21:46 WORK SERVICE S.A.: Acquisition of the Issuer's shares by a person closely related to a person belonging to the Issuer's Board Management
21:40 WORK SERVICE S.A.: Nabycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitentem
05/11/20 21:51 WORK SERVICE S.A.: Issuing a decision to spread the Issuer's tax arrears in installments due to corporate income tax
21:48 WORK SERVICE S.A.: Wydanie decyzji o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych Emitenta z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
02/11/20 19:07 WORK SERVICE S.A.: Issuing a decision to spread the Issuer's tax arrears in installments due to tax on goods and services
19:01 WORK SERVICE S.A.: Wydanie decyzji o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych Emitenta z tytułu podatku od towarów i usług
30/10/20 20:38 WORK SERVICE S.A.: Extension of the deadline for the fulfilment of the Condition Subsequent of the Restructuring Agreement
20:31 WORK SERVICE S.A.: Wydłużenie terminu na spełnienie Warunku Następczego z Umowy Restrukturyzacyjnej.
16:05  brak uprawnień NWZ Work Service zdecyduje ws. emisji akcji skierowanej do Gi International
15:37 WORK SERVICE S.A.: Announcement about convening the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the draft resolutions