Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.04, godz. 08:45
kontakt
POLIMEX

Komunikaty

20/11/20 12:25  brak uprawnień Polimex spodziewa się w '20 ok. 1,6 mld zł przychodów i "bardzo przyzwoitych" wyników
07:20  brak uprawnień Aktualny portfel zamówień Polimex-Mostostal wynosi ok. 3,9 mld zł
06:25 POLIMEX-MOSTOSTAL: POLIMEX-MOSTOSTAL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/11/20 17:01 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
10/11/20 23:38 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
09:50 POLIMEX-MOSTOSTAL: Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
05/11/20 21:04 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta
30/10/20 10:46 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie porozumienia zmieniającego i ujednolicającego warunki emisji obligacji serii B
28/10/20 13:39 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej pomiędzy Emitentem a podmiotem zależnym Emitenta.
23/10/20 13:52 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie porozumień zmieniających i ujednolicających warunki emisji obligacji serii A
07/10/20 11:37  brak uprawnień Polimex wyremontuje instalację dla PKN Orlen za 161 mln zł
11:29 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny Emitenta
04/09/20 13:20  brak uprawnień Polimex Mostostal ma umowy z ENGIE EC Słupsk o łącznej wartości 99,8 mln zł
13:06 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnych umów przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta
24/08/20 07:12  brak uprawnień Aktualny portfel zamówień grupy Polimex-Mostostal wynosi ok. 3,84 mld zł