Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.05, godz. 07:29
kontakt
PAK

Komunikaty

03/12/20 10:15 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 1 grudnia 2020 roku
02/12/20 16:05  brak uprawnień PAK KWB Konin rezygnuje z działań zmierzających do eksploatacji nowych złóż węgla brunatnego
15:53 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Informacja o zaniechaniu działań zmierzających do eksploatacji nowych złóż węgla brunatnego
01/12/20 19:54 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 1 grudnia 2020 roku
15:27 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej ZE PAK SA
25/11/20 18:31  brak uprawnień Zysk netto ZE PAK w III kw. wyniósł 10,1 mln zł
17:53 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/11/20 17:48 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA
15:07 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku
05/11/20 15:51  brak uprawnień Piotr Woźny nowym prezesem ZE PAK
15:29 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Zmiany w Zarządzie ZE PAK SA
04/11/20 15:55 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZE PAK SA
03/11/20 15:25 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA
09:05 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ZE PAK SA
23/10/20 18:43 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziałów Spółki