Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.26, godz. 10:36
kontakt
ERBUD

Komunikaty

25/11/20 12:38 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej umowy o roboty budowlane o wartości 31,8 mln zł -Modernizacja zasilania Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiśniowej w Poznaniu w energię elektryczną i cieplną (nr zadania 6-05-08-015-1) wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi dla zadania inwestycyjnego nr "6-05-08-015-1 Poznań - zasilanie w energię elektryczną obiektów SUW Wiśniowa"
06/11/20 14:30  brak uprawnień Erbud spodziewa się w '21 podobnych wyników rdr, zarząd rozważy wypłatę dywidendy (wywiad)
08:01  brak uprawnień Portfel zamówień grupy Erbud na koniec września miał wartość 2,44 mld zł
07:11  brak uprawnień Wyniki Erbudu w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
00:03 ERBUD S.A.: ERBUD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/11/20 15:21 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 28,23 mln zł netto, która dotyczy obiektu wielorodzinnego przy ul. Myśliwskiej w Krakowie
04/11/20 14:41 ERBUD S.A.: Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z HSBC France (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.
30/10/20 16:24 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 43,79 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Dobrzyca.
28/10/20 08:54 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 31,46 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kołobrzeg.
27/10/20 13:19 ERBUD S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) - PBDI S.A. znaczącej umowy z podwykonawcą na wykonanie kompleksowych robót dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego: "Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granic państwa o długości o 15,3 km"
19/10/20 15:58 ERBUD S.A.: Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
09/10/20 12:53 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 45,86 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Laszki.
08/10/20 17:24 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 30 mln zł dotyczące budowy obiektu wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze, parkingiem podziemnym, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami zagospodarowania terenu przy ul. Jeleniogórskiej w Poznaniu
06/10/20 12:24 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane pomiędzy konsorcjum Erbud Industry Sp. z o.o. ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń (Lider) i Erbud S.A. ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa (partner); a Michelin Polska S.A. ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn ("Zamawiający"). Wartość kontraktu 31,9 mln PLN netto (w tym 1,2 mln PLN netto wynagrodzenie za kamień milowy MO tj. fazę projektową oraz 30,7 mln PLN netto za kamienie milowe M1 do M6 tj. fazę realizacji) polegającego na budowie II kotła gazowego w istniej
05/10/20 10:49 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 38,98 mln zł netto na prace projektowe i roboty drogowe w trybie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ dla zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec