Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 20:31
kontakt
DBEBERGY

Komunikaty

27/11/20 09:47 brak uprawnień DB Energy planuje emisję akcji i przejście na rynek główny GPW w '21
26/11/20 20:59 brak uprawnień DB ENERGY SA (13/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 grudnia 2020 r.
20:55 DB ENERGY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 grudnia 2020 r.
19:03 brak uprawnień DB ENERGY SA (12/2020) Raport Roczny za rok obrotowy 2019/2020
19/11/20 10:16 brak uprawnień DB ENERGY SA (11/2020) Korekta raportu kwartalnego za I kw. roku obrotowego 2020/2021
18/11/20 09:32 brak uprawnień DB Energy widzi wzrost zainteresowania firm poprawą efektywności energetycznej (wywiad)
16/11/20 20:28 brak uprawnień DB ENERGY SA (10/2020) Aktualizacja terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2019/2020
20:26 brak uprawnień DB ENERGY SA (9/2020) Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2020/2021
09/11/20 10:29 brak uprawnień DB ENERGY SA (8/2020) Aktualizacja terminu publikacji raportu kwartalnego za I kw. roku obrotowego 2020/2021
29/10/20 08:37 DB ENERGY S.A.: Zawarcie istotnej umowy w modelu ESCO ze Słodownią Soufflet Polska sp. z o.o.
28/10/20 20:34 brak uprawnień DB Energy ma umowę ws. finansowania projektów w modelu ESCO
19:41 DB ENERGY S.A.: Zawarcie umowy na finansowanie projektów w modelu ESCO
17/09/20 10:35 brak uprawnień DB ENERGY SA (7/2020) Zawarcie umowy z firmą audytorską dotyczącej zbadania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2019/2020 oraz 2020/2021
18/08/20 07:10 brak uprawnień DB Energy chce w 2020/21 utrzymać dynamikę wzrostu przychodów i marż (wywiad)
13/08/20 08:25 brak uprawnień DB ENERGY SA (6/2020) Raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego 2019/2020