Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.05, godz. 01:16
kontakt
APLISENS

Komunikaty

30/11/20 16:15 APLISENS S.A.: Dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
24/11/20 15:58 APLISENS S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
20/11/20 14:53 APLISENS S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach APLISENS S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
17/11/20 13:16  brak uprawnień Aplisens ocenia, że nie osiągnie zakładanego na '20 poziomu sprzedaży; dostrzega potencjał w rynku amerykańskim
00:03 APLISENS S.A.: APLISENS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/10/20 16:10 APLISENS S.A.: Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia oferty zakupu z dnia 15 września 2020 r.
05/10/20 14:11  brak uprawnień Akcjonariusze Aplisensu złożyli oferty sprzedaży łącznie 1.356.822 akcji
14:06 APLISENS S.A.: Informacja o liczbie akcji, na które złożono oferty sprzedaży w ramach skupu akcji własnych APLISENS S.A
15/09/20 11:59  brak uprawnień Aplisens chce skupić do 2,1 proc. akcji własnych po 11,90 zł za papier
11:50 APLISENS S.A.: Oferta zakupu akcji
24/08/20 12:03  brak uprawnień Aplisens nie spodziewa się wzrostów, problemem sytuacja na Białorusi i mniejsze inwestycje
20/08/20 18:31  brak uprawnień Aplisens liczy, że III kw. przyniesie sezonowy, zwiększony popyt na produkty grupy
17:41 APLISENS S.A.: APLISENS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/07/20 16:16 APLISENS S.A.: Oświadczenie w sprawie liczby akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
15/07/20 11:37 APLISENS S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów APLISENS S.A. w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki