Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 01:24
kontakt
ELEKTROT

Komunikaty

20/11/20 11:12  brak uprawnień Elektrotim oczekuje, że '21 będzie podobny na poziomie wyników do '20
19/11/20 06:27 ELEKTROTIM S.A.: ELEKTROTIM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/11/20 13:55  brak uprawnień Elektrotim obniżył prognozy na '20; spodziewa się 14,8 mln zł skons. zysku netto
13:34 ELEKTROTIM S.A.: Korekta prognozy wyników finansowych ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM S.A. na rok 2020
30/10/20 17:27 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zmianie Umów zawartych z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla grup podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM oraz w zakresie linii na gwarancje
01/10/20 10:00 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zmianie Umowy ramowej zawartej z mBank S.A. w zakresie korzystania przez ELEKTROTIM S.A. z linii gwarancyjnej
18/09/20 12:16  brak uprawnień Elektrotim ocenia, że prognozy na 2020 r. są możliwe do osiągnięcia; portfel zamówień wynosi 344,5 mln zł
15/09/20 07:05  brak uprawnień Elektrotim chce utrzymywać trend wzrostu portfela zamówień (wywiad)
28/08/20 08:13  brak uprawnień Portfel zamówień grupy Elektrotim po I półr. wynosi 356,2 mln zł
06:32 ELEKTROTIM S.A.: ELEKTROTIM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/08/20 16:30 ELEKTROTIM S.A.: Powołanie Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.
25/08/20 13:35 ELEKTROTIM S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I. półrocze 2020
29/07/20 13:05 ELEKTROTIM S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A.
12:12 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zawarciu umowy z ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin
28/07/20 18:05 ELEKTROTIM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 28.07.2020 roku