Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.04, godz. 03:47
kontakt
SYGNITY

Komunikaty

05/11/20 21:50  brak uprawnień Spółka z grupy Sygnity ma umowę z MF o wartości 90 mln zł brutto
20:24 SYGNITY: Zawarcie przez spółkę zależną umowy ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Finansów
16/10/20 17:25 SYGNITY: Rejestracja zmian w Statucie Sygnity S.A.
12/10/20 16:16 SYGNITY: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021
17/09/20 13:42  brak uprawnień Backlog Sygnity wynosi 212,4 mln zł, spółka chce utrzymywać obecne marże (popr.)
12:46  brak uprawnień Backlog Sygnity wynosi 212,4 mln zł, spółka chce utrzymywać obecne marże
10/09/20 15:23 SYGNITY: Zawarcie umowy z Pocztą Polską S.A.
04/09/20 17:29 SYGNITY: Zawarcie umowy z Aplikacjami Krytycznymi sp. z o.o.
11:15 SYGNITY: Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 sierpnia 2020 roku
01/09/20 10:43  brak uprawnień BM mBanku rekomenduje "kupuj" Sygnity
28/08/20 17:30 SYGNITY: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 28 sierpnia 2020 roku
24/08/20 13:51  brak uprawnień Sygnity liczy na lekki wzrost przychodów i utrzymanie marż w przyszłym roku (wywiad)
13/08/20 07:54 SYGNITY: SYGNITY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
31/07/20 16:30 SYGNITY: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
12/06/20 18:51 SYGNITY: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze