Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.04, godz. 15:42
kontakt
LENA

Komunikaty

13/11/20 07:48 LENA LIGHTING: LENA LIGHTING formularz raportu kwartalnego
27/10/20 14:08 LENA LIGHTING: Informacja poufna na temat wybranych danych finansowych Spółki za III kwartał 2020 roku.
21/08/20 05:31 LENA LIGHTING: LENA LIGHTING formularz raportu półrocznego
18/08/20 15:03 LENA LIGHTING: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I półrocze w 2020 roku.
12/08/20 11:24 LENA LIGHTING: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki
03/06/20 09:49  brak uprawnień LENA LIGHTING SA (3/2020) Lena Lighting Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
01/06/20 16:12 LENA LIGHTING: Skład nowo powołanego Komitetu Audytu
15:46 LENA LIGHTING: Powołanie Zarządu na kolejna kadencję oraz informacja na temat Zarządu powołanego na kolejna kadencję.
15:42 LENA LIGHTING: Informacja na temat Członka Rady Nadzorczej (Wiktor Andrzaszak) powołanego przez ZWZA w dniu 01 czerwca 2020 roku.
15:38 LENA LIGHTING: Informacja na temat Członka Rady Nadzorczej (Michał Deiksler) powołanego przez ZWZA w dniu 01 czerwca 2020 roku.
15:34 LENA LIGHTING: Informacja na temat Członka Rady Nadzorczej (Jakub Byliński) powołanego przez ZWZA w dniu 01 czerwca 2020 roku.
15:29 LENA LIGHTING: Informacja na temat Członka Rady Nadzorczej (Jacek Tomaszewski) powołanego przez ZWZA w dniu 01 czerwca 2020 roku.
15:22 LENA LIGHTING: Informacja na temat Członka Rady Nadzorczej (Andrzej Tomaszewski) powołanego przez ZWZA w dniu 01 czerwca 2020 roku.
15:16 LENA LIGHTING: Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Lena Lighting S.A. w dniu 01 czerwca 2020r. uchwały o wypłacie dywidendy.
15:15  brak uprawnień Lena Lighting wypłaci 0,30 zł dywidendy na akcję