Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 19:55
kontakt
DEVELIA

Komunikaty

26/11/20 09:57  brak uprawnień Develia rozpoczęła sprzedaż 137 mieszkań w Krakowie
16/11/20 19:25  brak uprawnień W listopadzie poparcie dla ZP spadło do 30 proc., dla KO do 24 proc. - Kantar
17:47  brak uprawnień Wyniki Develii w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:31 DEVELIA: DEVELIA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/11/20 10:09  brak uprawnień Sprzedaż mieszkań w X podobna mdm, ale spadła liczba zapytań ze strony klientów - Develia
04/11/20 14:29 DEVELIA: Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za III kwartał 2020 roku
28/10/20 16:55 DEVELIA: Zawarcie umowy kredytu przez jednostkę zależną od Emitenta
20/10/20 14:11 DEVELIA: Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
12/10/20 17:34 DEVELIA: Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela Develia S.A.
06/10/20 16:08 DEVELIA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Develia S.A. w dniu 6 października 2020 r.
16:06 DEVELIA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
16:05 DEVELIA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. w dniu 6 października 2020 r.
05/10/20 15:02  brak uprawnień Develia sprzedała w III kwartale 358 lokali
14:49 DEVELIA: Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy Develia za trzy kwartały 2020 r.
02/10/20 16:12 DEVELIA: Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej