Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.04, godz. 15:27
kontakt
MOONLIT

Komunikaty

16/11/20 20:54  brak uprawnień MOONLIT SA (39/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 r. Moonlit Spółka Akcyjna
11/11/20 00:23 MOONLIT S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Moonlit S.A.
10/11/20 23:37  brak uprawnień MOONLIT SA (38/2020) Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Moonlit S.A.
02/11/20 20:10  brak uprawnień MOONLIT SA (37/2020) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS oraz zmiany Statutu Spółki.
24/09/20 20:00 MOONLIT S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu
22/09/20 21:27  brak uprawnień MOONLIT SA (36/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Moonlit Spółka Akcyjna
14/09/20 19:28 MOONLIT S.A.: Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
08/09/20 20:23  brak uprawnień MOONLIT SA (35/2020) Zakończenie subskrypcji akcji serii E Moonlit S.A.
02/09/20 21:34 MOONLIT S.A.: Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
31/08/20 22:03 MOONLIT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 31.08.2020 r.
21:59  brak uprawnień MOONLIT SA (34/2020) Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Moonlit S.A. w dniu 31.08.2020 r.
21:44 MOONLIT S.A.: Zakończenie subskrypcji, przydział i wyniki oferty akcji serii E
12/08/20 15:39 MOONLIT S.A.: Opublikowanie informacji aktualizującej nr 1 do Dokumentu Ofertowego
11/08/20 06:35  brak uprawnień Moonlit ustalił cenę emisyjną akcji na 5 zł
10/08/20 23:58 MOONLIT S.A.: Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii E i zatwierdzeniu Dokumentu Ofertowego