Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.03, godz. 05:31
kontakt
NOWAGALA

Komunikaty

27/11/20 14:41 NOWAGALA: Postanowienie Sądu w sprawie upadku zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza
24/11/20 17:40 NOWAGALA: Zawiadomienie od akcjonariusza Cerrad sp. z o.o. o zmianie stanu posiadania akcji spółki Ceramika Nowa Gala SA
19/11/20 17:28 NOWAGALA: Zawarcie "Porozumienia w sprawie wzajemnego zrzeczenia się roszczeń"
17:24 NOWAGALA: Zawarcie "Porozumienia w sprawie wzajemnego zrzeczenia się roszczeń"
17:20 NOWAGALA: Zawarcie "Porozumienia w sprawie wzajemnego zrzeczenia się roszczeń"
13/11/20 17:23 NOWAGALA: NOWAGALA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/11/20 15:03  brak uprawnień Akcjonariusze Ceramiki Nowej Gali zdecydowali o wycofaniu spółki z GPW
14:42 NOWAGALA: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu 9 listopada 2020 roku
14:25 NOWAGALA: Lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA 09 listopada 2020 roku
13/10/20 12:45 NOWAGALA: Umorzenie postępowania przez Sąd w wyniku cofnięcia pozwu przez Akcjonariusza
12/10/20 18:41 NOWAGALA: Umorzenie postępowania przez Sąd w wyniku cofnięcia pozwu przez Akcjonariusza
30/09/20 12:24  brak uprawnień Akcjonariusze Ceramiki Nowej Gali zdecydują 9 XI o wycofaniu spółki z GPW
12:11 NOWAGALA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Ceramika Nowa Gala S.A. na 9 listopada 2020 roku
11/09/20 17:11 NOWAGALA: NOWAGALA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
02/09/20 11:31 NOWAGALA: Zawiadomienie od akcjonariusza Cerrad sp. z o.o. o zmianie stanu posiadania akcji spółki Ceramika Nowa Gala SA