Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.04, godz. 03:35
kontakt
INVFRICA

Komunikaty

30/11/20 17:20 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z dnia 30.11.2020r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE of 30/11/2020)
25/11/20 17:18 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE formularz raportu kwartalnego
18/11/20 14:49 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki z dnia 1/10/2020 roku. Conclusion of the Annex to the Loan Agreement of 1/10/2020.
10/11/20 20:00 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Uzupełnienie na żądanie Akcjonariusza projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30/11/ 2020. Supplementing at the request of a Shareholder draft resolutions for the AGM convened for 30/11/2020.
06/11/20 17:10 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
27/10/20 19:45 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021.
19:39 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Korekta numeru raportu bieżącego z dnia 13/10/2020. Correction of the current number of 13/10/2020.
19:13 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE formularz raportu rocznego
13/10/20 18:28 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za rok obrotowy 2019-2020. Change of the publication date of the separate periodic report for the year the financial year 2019-2020.
01/10/20 18:09 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Zawarcie umowy pożyczki pieniężnej. Conclusion of a cash loan agreement.
18:04 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Spłata kapitału pożyczek pieniężnych przez Pożyczkobiorcę. Repayment of the principal of cash loans by the Borrower
09/07/20 17:37 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Aktualizacja wyceny wartości aktywów Spółki. Revaluation of the value of the Company's assets.
19/06/20 17:49 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Zawarcie umów pożyczek pieniężnych. Conclusion of cash loan agreements
09/04/20 17:22 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE formularz raportu kwartalnego
26/03/20 17:58 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Cofnięcie licencji na obrót kryptowalutami. Withdrawal of the licenses for virtual currency services.