Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.30, godz. 02:42
kontakt
IFSA

Komunikaty

25/11/20 17:24 INVESTMENT FRIENDS SE: INVESTMENT FRIENDS SE formularz raportu kwartalnego
12/11/20 18:43 INVESTMENT FRIENDS SE: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE. (Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE).
03/11/20 16:55 INVESTMENT FRIENDS SE: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021).
02/11/20 17:13 INVESTMENT FRIENDS SE: INVESTMENT FRIENDS SE formularz raportu rocznego
12/10/20 17:08 INVESTMENT FRIENDS SE: Korekta raportu 5/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2019/2020. (Correction of the report no. 5/2020. The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2019/2020.)
09/10/20 20:08 INVESTMENT FRIENDS SE: Informacja o pośrednim zwiększeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w spółce Investment Friends SE. (Information on indirect increase of contribution in the total number of votes in Investment Friends SE)
20:04 INVESTMENT FRIENDS SE: Informacja o zwiększeniu stanu posiadania akcji Investment Friends SE. (Information on increase of shareholding of Investment Friends SE.)
14/09/20 13:46  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A spółki INVESTMENT FRIENDS SE
01/09/20 17:05 INVESTMENT FRIENDS SE: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 19/2020 z dnia 25.06.2020r. (Correction of an obvious clerical error in the current report no 19/2020 of 25/06/2020)
28/07/20 20:21 INVESTMENT FRIENDS SE: Rejestracja zmian Statutu Spółki. ( Registration of changes in the Articles of Association of the Company).
25/06/20 18:08 INVESTMENT FRIENDS SE: Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE z dnia 25.06.2020 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 25/06/2020. )
16/06/20 19:31 INVESTMENT FRIENDS SE: INVESTMENT FRIENDS SE formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
17:11 INVESTMENT FRIENDS SE: Przedterminowa spłata części pożyczki przez Pożyczkobiorcę.(Early repayment of a part of the loan by the Borrower)
16:48 INVESTMENT FRIENDS SE: Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki. (Conclusion of an Annex to the Loan agreement)
16:31 INVESTMENT FRIENDS SE: Przedterminowa spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę. (Early repayment of the loan by the Borrower.)