Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.29, godz. 18:00
kontakt
PRESENT24

Komunikaty

27/11/20 17:32  brak uprawnień PRESENT24 SA (14/2020) Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Present24 Spółka Akcyjna
17:28 PRESENT24 S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji PRESENT24 S.A.
15/11/20 17:42  brak uprawnień PRESENT24 SA (13/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 r. Present24 S.A. Present24 Spółka Akcyjna
10/11/20 14:34  brak uprawnień PRESENT24 SA (12/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Present24 Spółka Akcyjna
14:31 PRESENT24 S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji PRESENT24 S.A.
14:23  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (16/2020) Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji GKS GieKSa Katowice S.A. w celu ich dematerializacji.
29/10/20 12:34  brak uprawnień PRESENT24 SA (11/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
12:31 PRESENT24 S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
12:00  brak uprawnień PRESENT24 SA (10/2020) Rejestracja zmian Statutu
14/08/20 20:33  brak uprawnień PRESENT24 SA (9/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 r. Present24 S.A.
27/07/20 15:09 PRESENT24 S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta z dnia 20.07.2020 r.
20/07/20 14:23  brak uprawnień PRESENT24 SA (8/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta z dnia 20 lipca 2020
07/07/20 10:48 PRESENT24 S.A.: Zawarcie aneksu do umowy typu lock up
29/06/20 14:34  brak uprawnień PRESENT24 SA (7/2020) Podjęcie uchwały nr 1/6/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz uchwały nr 2/6/2020 w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Emitenta
12:10 PRESENT24 S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR