Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.01, godz. 03:58
kontakt
MEDINICE

Komunikaty

30/11/20 16:28 MEDINICE S.A.: Uzyskanie pozytywnej oceny wniosku o uzyskanie dofinansowania na rozwój elektrody EP Bioptom
27/11/20 17:06 MEDINICE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy licencyjnej na sprzedaż produktu PacePress na rynku indyjskim
23/11/20 13:06 MEDINICE S.A.: Rozpoczęcie badania przedklinicznego na zwierzętach w projekcie MiniMax
18/11/20 15:00 MEDINICE S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji MEDINICE S.A.
17/11/20 14:51 MEDINICE S.A.: Otrzymanie pierwszej partii funkcjonalnych prototypów elektrody MiniMax
11:48  brak uprawnień Medinice ma porozumienie dot. powołania spółki celowej ws. dystrybucji w UE testów do diagnostyki COVID-19
11:34 MEDINICE S.A.: Zawarcie Memorandum of Understanding dotyczącego założenia spółki z amerykańskim partnerem w celu certyfikacji i dystrybucji w UE szybkich testów do diagnostyki COVID-19
04/11/20 09:38  brak uprawnień MEDINICE SA (27/2020) Powołanie Wiceprezesów Zarządu Spółki
03/11/20 17:09  brak uprawnień MEDINICE SA (26/2020) Raport kwartalny Medinice S.A. za III kwartał 2020 r.
02/11/20 14:21 MEDINICE S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji MEDINICE S.A.
28/10/20 14:32  brak uprawnień MEDINICE SA (25/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 r.
12:38  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji spółki MEDINICE S.A.
27/10/20 10:31 MEDINICE S.A.: Powołanie spółki prawa amerykańskiego pod nazwą PacePress Inc.
26/10/20 18:21 MEDINICE S.A.: Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. (Korekta)
23/10/20 20:10  brak uprawnień GPW: wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii D oraz E1 spółki MEDINICE S.A