Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.05, godz. 19:43
kontakt
DATAWALK

Komunikaty

01/12/20 18:33  brak uprawnień Cormay zastąpi Energę w indeksie mWIG40 po sesji 3 grudnia
15:37 DATAWALK S.A.: Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii O. Statement of the KDPW Operational Department regarding the registration of series O shares.
10:33 DATAWALK S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.
30/11/20 20:49 DATAWALK S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku podstawowym GPW. Admission and introduction of securities to trading on the main market of the WSE.
19:12  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki DATAWALK SA
27/11/20 07:52 DATAWALK S.A.: DATAWALK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/11/20 16:01 DATAWALK S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii O w KDPW. Conditional registration of series O shares in KDPW.
16/11/20 21:33  brak uprawnień DataWalk ma 6,1 mln zł straty netto po trzech kwartałach
21:24 DATAWALK S.A.: Informacja Zarządu dotycząca szacunkowych, wybranych danych finansowych za 3 kwartały 2020 r. Information on estimated selected financial data for the first three quarters of 2020.
10:13 DATAWALK S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.
08:51 DATAWALK S.A.: Sprzedaż DataWalk do zastosowań wywiadowczych w kraju członkowskim Unii Europejskiej. Sale of DataWalk for Intelligence application in European Union member country.
03/11/20 07:52  brak uprawnień Fundusze NN PTE mają powyżej 5 proc. akcji DataWalk
02/11/20 21:58 DATAWALK S.A.: Znaczne pakiety akcji - zmiana w ogólnej liczbie głosów. Significant packets of shares - change in the total number of votes.
30/10/20 12:32 DATAWALK S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.
28/10/20 11:53 DATAWALK S.A.: Znaczne pakiety akcji - zmiana w ogólnej liczbie głosów. Significant packets of shares - change in the total number of votes.