Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.05, godz. 18:43
kontakt
SILVAIR

Komunikaty

03/12/20 17:11 SILVAIR INC: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji zwykłych Spółki.
01/12/20 SILVAIR INC: Informacja o wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji Spółki.
01/12/20 13:07  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela spółki SILVAIR, INC.
30/11/20 17:06 SILVAIR INC: SILVAIR INC formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/11/20 20:13 SILVAIR INC: Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych.
25/11/20 07:46 SILVAIR INC: Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału autoryzowanego Spółki oraz emisja papierów wartościowych.
17/11/20 17:29 SILVAIR INC: Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału autoryzowanego Spółki
13/11/20 17:11 SILVAIR INC: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Silvair, Inc. na dzień 14 grudnia 2020 roku
26/10/20 17:59 SILVAIR INC: Oferta nowych akcji zwykłych emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału autoryzowanego Spółki
05/10/20 20:56  brak uprawnień Ipopema TFI ma mniej niż 5 proc. głosów na WZ Silvair
20:47 SILVAIR INC: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Silvair, Inc.
30/09/20 18:01 SILVAIR INC: SILVAIR INC formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
01/09/20 17:28 SILVAIR INC: Zawiadomienie dotyczące instrumentów finansowych dotyczących akcji w kapitale zakładowym spółki Silvair, Inc.
28/08/20 18:41 SILVAIR INC: Aktualizacja informacji w sprawie emisji papierów wartościowych Silvair, Inc.
18:25 SILVAIR INC: Zawiadomienie dotyczące instrumentów finansowych dotyczących akcji w kapitale zakładowym spółki Silvair, Inc.