Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.04, godz. 03:04
kontakt
CHERRY

Komunikaty

24/11/20 13:11 CHERRYPICK GAMES S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
20/11/20 20:21 CHERRYPICK GAMES S.A.: Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
16/11/20 09:42 CHERRYPICK GAMES S.A.: Zawarcie umowy licencyjnej na publikację gry o charakterze e-sportowym.
10/11/20 07:01  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (15/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
06/11/20 11:05  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (14/2020) Zawarcie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych Spółki
05/11/20 12:58 CHERRYPICK GAMES S.A.: Otrzymanie od fińskiego komornika zwrotu kaucji w wysokości 200.000 euro na utrzymanie zajęcia na majątku KuuHuub Oy
04/11/20 12:51 CHERRYPICK GAMES S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
21/10/20 06:30  brak uprawnień Cherrypick Games przeznaczy środki od Kuuhubb na rozwój oraz spłatę zadłużenia (wywiad)
19/10/20 11:25 CHERRYPICK GAMES S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
09/10/20 07:36 CHERRYPICK GAMES S.A.: Otrzymanie od KuuHubb Oy płatności pierwszej raty kwoty zobowiązania z tytułu sprzedaży praw do gry MyHospital wynikającej z zawartej ugody
07/10/20 15:41  brak uprawnień Cherrypick Games zawarł ugodę z Kuuhubb, ma otrzymać łącznie ok. 2,6 mln euro
15:21 CHERRYPICK GAMES S.A.: Zawarcie ugody z Kuu Hubb Oy
30/09/20 11:22 CHERRYPICK GAMES S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
14/09/20 08:22 CHERRYPICK GAMES S.A.: Podjęcie decyzji o wznowienia procesu mającego na celu dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym
18/08/20 10:36 CHERRYPICK GAMES S.A.: Otrzymanie wyroku Sądu Arbitrażowego w Helsinkach w zakresie sporu z KuuHuub Oy