Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.29, godz. 12:13
kontakt
AQUATECH

Komunikaty

26/11/20 18:34 brak uprawnień AQT WATER SA (44/2020) Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw na porządku obrad NWZA AQT Water S.A. oraz zgłoszone projekty uchwał
18:12 AQT WATER S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 38/2020 z dnia 23 listopada 2020 r.
23/11/20 23:02 AQT WATER S.A.: Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw na porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQT Water S.A. oraz zgłoszone projekty uchwał
19/11/20 16:59 AQT WATER S.A.: Informacja o wystosowanym przez Emitenta Wezwania do zawarcia Umowy przyrzeczonej
17/11/20 16:55 brak uprawnień AQT WATER SA (43/2020) Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 15 grudnia 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AQT Water S.A. wraz z projektami uchwał
16:37 AQT WATER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 15 grudnia 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AQT Water S.A. wraz z projektami uchwał
11:25 brak uprawnień AQT WATER SA (42/2020) Korekta Raportu bieżącego EBI nr 41/2020 - Zawiadomienie o transakcjach w trybie art.19 MAR
14/11/20 10:20 brak uprawnień AQT WATER SA (41/2020) Zawiadomienie o transakcjach w trybie art.19 MAR
09:41 brak uprawnień AQT WATER SA (40/2020) Uchwała Zarządu Spółki w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
09:17 brak uprawnień AQT WATER SA (39/2020) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
13/11/20 18:02 brak uprawnień GPW Benchmark: 13 listopada 2020 r. zostanie przeprowadzona korekta nadzwyczajna polegająca na wykreśleniu akcji spółki AQUATECH (ISIN PLAQTCH00013) z indeksu NCIndex.
16:15 brak uprawnień AQT WATER SA (38/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 r.
12/11/20 19:20 brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki AQT WATER SA
11/11/20 22:17 brak uprawnień AQT WATER SA (37/2020) Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku
18:50 brak uprawnień AQT WATER SA (36/2020) Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku