Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 00:47
kontakt
ACKERMAN

Komunikaty

23/11/20 14:25 ACKERMAN S.A.: Oświadczenie akcjonariusza Emitenta
18/11/20 15:35 ACKERMAN S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ACKERMAN S.A. w dniu 18 listopada 2020 r.
15:30  brak uprawnień ACKERMAN SA (14/2020) Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 18 listopada 2020 roku
02/11/20 21:24 ACKERMAN S.A.: Oświadczenie akcjonariusza Emitenta
28/10/20 15:39 ACKERMAN S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza nowego punktu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15:32  brak uprawnień ACKERMAN SA (13/2020) Zgłoszenie przez akcjonariusza nowego punktu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
23/10/20 15:49 ACKERMAN S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 listopada 2020 r.
14:38  brak uprawnień ACKERMAN SA (12/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 listopada 2020 r.
20/10/20 12:07  brak uprawnień ACKERMAN SA (11/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
16/10/20 11:29 ACKERMAN S.A.: Złożenie oświadczenia typu lock-up obejmujące 809.300 akcji Spółki
14/10/20 15:22 ACKERMAN S.A.: Rozpoczęcie dostaw produktów budowlano-ogrodniczych do DIY
09/10/20 13:33 ACKERMAN S.A.: Zaświadczenie o zdolności kredytowej
08/10/20 17:37 ACKERMAN S.A.: List intencyjny OMEGA-WAT
06/10/20 12:40 ACKERMAN S.A.: Rozpoczęcie dostaw materiałów budowlanych do DIY
05/10/20 09:39 ACKERMAN S.A.: Rozpoczęcie dostaw materiałów budowlanych do DIY