Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.04, godz. 09:59
kontakt
MERLINGRP

Komunikaty

24/11/20 15:55  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (34/2020) Otrzymanie odpisu pozwu w sprawie zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 17 czerwca 2020 r.
16/11/20 18:27 MERLIN GROUP S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
18:23  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (33/2020) Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
13/11/20 16:45  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (32/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
09/11/20 13:54 MERLIN GROUP S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 8 grudnia 2020 r.
13:47  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (31/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 8 grudnia 2020 r.
03/11/20 18:23  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (30/2020) Powołanie osób zarządzających
30/10/20 20:37  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (29/2020) Rezygnacja osoby zarządzającej
26/10/20 18:25  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (28/2020) Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
18:21 MERLIN GROUP S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
21/10/20 20:52 MERLIN GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
20:40  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (27/2020) Odstąpienie od wniesienia apelacji
20/10/20 12:19 MERLIN GROUP S.A.: Przyjęcie oferty złożonej przez Merlin Commerce sp. z o. o. nabycia m. in. znaku towarowego i domeny "merlin.pl"
06/10/20 20:44 MERLIN GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
05/10/20 19:52  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (26/2020) Powołanie osób zarządzających