Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 10:27
kontakt
LUKARDI

Komunikaty

26/11/20 15:41 LUKARDI S.A.: Podjęcie uchwały Zarządu o niedojściu do skutku podwyższenia kapitału zakładowego.
19/11/20 11:56 LUKARDI S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
17/11/20 11:08 LUKARDI S.A.: Podpisanie listu intencyjnego ze strategicznym partnerem z branży.
16/11/20 23:51  brak uprawnień LUKARDI SA (29/2020) Raport kwartalny Lukardi S.A. za III kwartał 2020 roku.
27/10/20 15:26  brak uprawnień LUKARDI SA (28/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.
14:55 LUKARDI S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
12/10/20 13:58 LUKARDI S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
06/10/20 15:33  brak uprawnień LUKARDI SA (27/2020) Decyzja o publikacji raportów okresowych skonsolidowanych.
28/09/20 09:49  brak uprawnień LUKARDI SA (26/2020) Korekta raportu nr 5/2020 ? Raport kwartalny Lukardi S.A. za I kwartał 2020 roku
23/09/20 13:00 LUKARDI S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
17/09/20 13:08 LUKARDI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Lukardi S.A. w dniu 16 września 2020 r.
16/09/20 16:08 LUKARDI S.A.: Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
16:01  brak uprawnień LUKARDI SA (25/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 września 2020 roku.
03/09/20 20:15 LUKARDI S.A.: Umowa inwestycyjna spółki powiązanej.
01/09/20 21:27 LUKARDI S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.