Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.01, godz. 09:48
kontakt
TXM

Komunikaty

27/11/20 17:30 TXM S.A.: TXM S.A. formularz raportu kwartalnego
16/11/20 18:00 TXM S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
06/11/20 17:45 TXM S.A.: Informacja o działaniach zmierzających do dopuszczenia do obrotu nowych akcji Spółki powstałych w wyniku zatwierdzenia układu oraz scalenia akcji TXM S.A. w celu wznowienia obrotu akcjami Spółki na Głównym Rynku GPW S.A.
17:35 TXM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
30/10/20 17:30 TXM S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
15/10/20 18:05 TXM S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
30/09/20 20:20 TXM S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
18/09/20 19:09 TXM S.A.: TXM S.A. formularz raportu półrocznego
17:16 TXM S.A.: Zmiana zapisów Umowy Restrukturyzacyjnej oraz zgoda Banków na powstrzymywanie się od wykonywania określonych uprawnień w związku z trwającymi Przypadkami Naruszenia.
15/09/20 19:08 TXM S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2020 r.
04/09/20 15:14 TXM S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach w trybie art. 19 MAR
08:46 TXM S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach w trybie art. 19 MAR
02/09/20 18:08  brak uprawnień GPW: w sprawie uchylenia szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki TXM S.A. notowanych na Głównym Rynku GPW
13:46 TXM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 r.
31/08/20 18:31 TXM S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 31 sierpnia 2020 roku