Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 09:23
kontakt
ARTIFEX

Komunikaty

18/11/20 17:15 ARTIFEX MUNDI S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy Artifex Mundi S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
06/11/20 08:13 ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki w październiku 2020 r.
28/10/20 08:19 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy za III kwartał 2020 r.
19/10/20 07:20  brak uprawnień DM BDM podnosi nieznacznie cenę docelową Artifex Mundi do 13,9 zł, podtrzymuje "kupuj"
16/10/20 17:55 ARTIFEX MUNDI S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy Artifex Mundi S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
13/10/20 18:14 ARTIFEX MUNDI S.A.: Otrzymanie dwóch zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Artifex Mundi S.A.
12/10/20 19:26 ARTIFEX MUNDI S.A.: Otrzymanie trzech zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Artifex Mundi S.A.
07/10/20 19:34 ARTIFEX MUNDI S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta i aktualny tekst jednolity statutu Emitenta.
19:24 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło sie? w dniu 1 października 2020 r.
18:55 ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki we wrześniu 2020 r.
01/10/20 17:38 ARTIFEX MUNDI S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki
17:31 ARTIFEX MUNDI S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 1 października 2020r.
30/09/20 19:57 ARTIFEX MUNDI S.A.: Powołanie prokurenta.
29/09/20 17:52 ARTIFEX MUNDI S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Artifex Mundi S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
17:33 ARTIFEX MUNDI S.A.: ARTIFEX MUNDI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego