Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.05, godz. 04:30
kontakt
TECHINVGR

Komunikaty

26/11/20 23:49  brak uprawnień TECH INVEST GROUP ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SA (23/2020) Informacje o zmianach w składzie Zarządu Spółki
22:24 TECH INVEST GROUP S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji serii I i serii J oraz sfinalizowanie transakcji nabycia 100% udziałów spółki fotowoltaicznej Erato Energy Sp. z o.o.
22:00  brak uprawnień TECH INVEST GROUP ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SA (22/2020) Informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej
20:04 TECH INVEST GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 listopada 2020 r.
19:53 TECH INVEST GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - pełnomocnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 listopada 2020 r.
25/11/20 23:58 TECH INVEST GROUP S.A.: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w związku z transakcją przejęcia przez TIG spółki fotowoltaicznej Erato Energy Sp. z o.o., a następnie połączenia jej z TIG
24/11/20 23:42 TECH INVEST GROUP S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
12:38  brak uprawnień TECH INVEST GROUP ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SA (21/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
16/11/20 21:33  brak uprawnień TECH INVEST GROUP ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SA (20/2020) Raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
05/11/20 19:08 TECH INVEST GROUP S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
02/11/20 16:43 TECH INVEST GROUP S.A.: Porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na WZ w sprawie przejęcia przez TIG spółki fotowoltaicznej Erato Energy Sp. z o.o., a następnie połączenia jej z TIG
30/10/20 23:58  brak uprawnień TECH INVEST GROUP ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SA (19/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 listopada 2020 r.
23:52 TECH INVEST GROUP S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 listopada 2020 r.
27/10/20 13:43 TECH INVEST GROUP S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej w zakresie przejęcia Erato Energy Sp. z o.o. przez TIG, a następnie połączenia spółek
16/10/20 16:17 TECH INVEST GROUP S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce