Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.01, godz. 06:30
kontakt
QUBICGMS

Komunikaty

25/11/20 10:56 QUBICGAMES S.A.: Istotny kontrakt wydawniczy spółki zależnej Untold Tales S.A.
13/11/20 20:57  brak uprawnień QUBICGAMES SA (9/2020) Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku
20:46 QUBICGAMES S.A.: Harmonogram wydawniczy na konsoli Nintendo Switch w okresie świąteczno - noworocznym.
02/11/20 22:15 QUBICGAMES S.A.: Zawarcie umowy współpracy wydawniczej z ALL IN! Games S.A.
30/10/20 19:02 QUBICGAMES S.A.: Ustalenie dat premier gier "Eyes: The Horror Game", "Zombie Blast Crew", "Stencil Art" oraz "Dex" na konsoli Nintendo Switch
06/10/20 20:14  brak uprawnień QUBICGAMES SA (8/2020) Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdania finansowego QubicGames S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2020 r.
30/09/20 18:07 QUBICGAMES S.A.: Pozyskanie autorskich praw majątkowych do całości marki Pocket Mini Golf oraz podjęcie decyzji o kierunkach jej rozwoju.
02/09/20 17:25 QUBICGAMES S.A.: Pozyskanie licencji na wydanie gier Stencil Art, Arcane Arts Academy oraz Love Colors na platformę Nintendo Switch
01/09/20 17:53 QUBICGAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 sierpnia 2020 roku
17:44  brak uprawnień QUBICGAMES SA (7/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
17:40  brak uprawnień QUBICGAMES SA (6/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QubicGames S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
14/08/20 23:02  brak uprawnień QUBICGAMES SA (5/2020) Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku
19:41 QUBICGAMES S.A.: Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Dex na platformie Nintendo Switch
17:57 QUBICGAMES S.A.: Ustalenie daty premiery gry "Death's Hangover" na konsolę Nintendo Switch na dzień 28 sierpnia 2020 roku
10/08/20 11:51 QUBICGAMES S.A.: Podjęcie decyzji o zawiązaniu spółki pod firmą Forest Spirits