Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.29, godz. 17:45
kontakt
DAMFINW

Komunikaty

24/11/20 20:43  brak uprawnień DAMF INWESTYCJE SA (18/2020) Trzecie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
20:39 DAMF INWESTYCJE S.A.: Trzecie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
17/11/20 19:20  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu akcjami spółki DAMF INWESTYCJE S.A.
17:58  brak uprawnień DAMF INWESTYCJE SA (17/2020) Informacja o wznowieniu obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki DAMF INWESTYCJE S.A.
16/11/20 16:25 DAMF INWESTYCJE S.A.: Informacja dla akcjonariuszy w sprawie połączenia Spółki oraz złożenia wniosku o odwieszenie obrotu akcjami Spółki.
06/11/20 17:02  brak uprawnień DAMF INWESTYCJE SA (16/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.
28/10/20 20:26  brak uprawnień DAMF INWESTYCJE SA (15/2020) Drugie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
29/09/20 17:36  brak uprawnień DAMF INWESTYCJE SA (14/2020) Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
17:31 DAMF INWESTYCJE S.A.: Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
04/09/20 18:04  brak uprawnień DAMF INWESTYCJE SA (13/2020) Informacja o zawieszeniu obrotu akcjami na wniosek Spółki.
18:00  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki DAMF INWESTYCJE S.A.
16:58 DAMF INWESTYCJE S.A.: Informacja dla akcjonariuszy w sprawie procedury połączenia Spółki - zawieszenie obrotu akcjami Emitenta.
19/08/20 17:30 DAMF INWESTYCJE S.A.: Informacja dla akcjonariuszy w sprawie procedury połączenia Spółki.
18/08/20 17:15 DAMF INWESTYCJE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.08.2020 r.
17:07 DAMF INWESTYCJE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 18.08.2020 r.