Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 19:54
kontakt
CIASTZKR

Komunikaty

27/11/20 17:35 CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z domem maklerskim w zakresie pozyskania finansowania.
26/11/20 17:16  brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (25/2020) Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta
17:06 CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A.: Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta
13/11/20 17:18  brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (24/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych ? uzupełnienie informacji
17:09  brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (23/2020) Raport okresowy Ciasteczka z Krakowa S.A. za III kwartał 2020 r.
12/11/20 17:27 CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A.: Przyjęcie strategii działania Grupy Kapitałowej Ciasteczka z Krakowa
06/11/20 10:26 CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A.: Korekta raportu nr 16/2020: ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02 grudnia 2020 roku oraz projekty uchwał
10:15  brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (22/2020) Korekta raportu nr 21/2020: ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02 grudnia 2020 roku oraz projekty uchwał
08:21 CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02 grudnia 2020 roku oraz projekty uchwał.
08:09  brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (21/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02 grudnia 2020 roku oraz projekty uchwał.
04/11/20 16:12 CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. w dniu 03 listopada 2020 roku.
12:57  brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (20/2020) Zmiany w Zarządzie Spółki.
03/11/20 14:05  brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (19/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.
13:41  brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (18/2020) Treść uchwał podjętych na NWZA Ciasteczka z Krakowa S.A. w dniu 03 listopada 2020 roku.
02/11/20 18:28 CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A.: Uzyskanie finansowania dla instalacji OZE przez podmiot zależny od Emitenta