Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.24, godz. 02:15
kontakt
KRVITAMI

Komunikaty

20/11/20 18:09 KRYNICA VITAMIN S.A.: Złożenie zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie udzielające zabezpieczeń
19/11/20 16:21 KRYNICA VITAMIN S.A.: Zawiadomienie dotyczące wykreślenia z rejestru zastawów zastawu ustanowionego na akcjach Spółki
15/11/20 11:49 KRYNICA VITAMIN S.A.: Stanowisko Zarządu Spółki w kwestii powództwa wytoczonego przez FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
13/11/20 23:50 KRYNICA VITAMIN S.A.: Otrzymanie pozwu złożonego przez FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
12/11/20 19:02 KRYNICA VITAMIN S.A.: Otrzymanie postanowienia Sądu w sprawie udzielenia zabezpieczenia
10/11/20 22:24 KRYNICA VITAMIN S.A.: Otrzymanie zamówienia stanowiącego o rozpoczęciu realizacji współpracy w zakresie produkcji napojów typu hard seltzer
09/11/20 17:20 KRYNICA VITAMIN S.A.: KRYNICA VITAMIN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/11/20 14:24 KRYNICA VITAMIN S.A.: Rezygnacja osoby nadzorującej
26/10/20 17:02 KRYNICA VITAMIN S.A.: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 3. kwartał 2020
20/10/20 19:13 KRYNICA VITAMIN S.A.: Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2020
13/10/20 21:18 KRYNICA VITAMIN S.A.: Powiadomienie dotyczące ustanowienia zastawu na akcjach Emitenta
21:11 KRYNICA VITAMIN S.A.: Powiadomienie dotyczące ustanowienia zastawu na akcjach Emitenta
20:06  brak uprawnień Krynica Vitamin planuje wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy za '20 w kwocie 2 zł na akcję
19:59 KRYNICA VITAMIN S.A.: Przyjęcie Uchwały Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
09/10/20 23:47 KRYNICA VITAMIN S.A.: Informacja na temat reklamacji dezynfektantów wyprodukowanych przez Krynica Vitamin S.A.