Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.04, godz. 03:40
kontakt
LARQ

Komunikaty

03/12/20 16:55 LARQ S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
16:49 LARQ S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
14:06 LARQ S.A.: Otwarcie postępowania restukturyzacyjnego Synergic sp. z o.o.
01/12/20 09:50 LARQ S.A.: Piąte wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
30/11/20 18:18  brak uprawnień LARQ SA (7/2020) LARQ Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
17:53 LARQ S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A. w dniu 30 listopada 2020 roku
17:45 LARQ S.A.: Zarządzenie przerwy w obradach NWZ zwołanym na dzień 30 listopada 2020 r. oraz treść uchwał podjętych na NWZ do momentu zarządzenia przerwy w obradach
27/11/20 20:04 LARQ S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany statutu
19:15 LARQ S.A.: Zainicjowanie otwarcia postępowania restukturyzacyjnego przez Synergic sp. z o.o.
08:28 LARQ S.A.: LARQ S.A. formularz raportu kwartalnego
16/11/20 09:50 LARQ S.A.: Czwarte wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
09/11/20 16:29 LARQ S.A.: Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10
04/11/20 15:43 LARQ S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A.
02/11/20 18:58 LARQ S.A.: Złożenie oświadczenia o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, dookreślenie kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu
30/10/20 11:27 LARQ S.A.: Trzecie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji