Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.04, godz. 03:00
kontakt
PLATYNIN

Komunikaty

30/11/20 17:14 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.11.2020 r.
16:36 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 30.11.2020
24/11/20 20:34 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Trzecie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
10/11/20 17:17 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. formularz raportu kwartalnego
30/10/20 15:57 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
15:37 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Platynowe Inwestycje SE, które odbyło się w dniu 30.10.2020r. Protokół WZA.
15:25 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 30.10.2020 r.
28/10/20 20:32 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Drugie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
08/10/20 19:35 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 października 2020r.
02/10/20 19:02 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
30/09/20 21:12 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
21:09 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.
18/09/20 21:16 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. formularz raportu półrocznego
18/08/20 17:24 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.08.2020 r.
17:20 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 18.08.2020 r.