Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.29, godz. 14:33
kontakt
WIRTUALN

Komunikaty

27/11/20 13:51 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych Wirtualna Polska Holding S.A.
13:44 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Wirtualna Polska Holding S.A.
17/11/20 16:45 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Errata błędu edytorskiego w Raporcie finansowym Grupy Kapitałowej WP za okres 3 i 9 miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2020 r.
12:30  brak uprawnień WP widzi dobre wyniki na rynku reklamy internetowej w IV kw.
07:02  brak uprawnień Wyniki Wirtualnej Polski w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
00:06 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/11/20 15:25 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
10/11/20 13:06 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
09/11/20 19:43  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA
05/11/20 18:56 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych Wirtualna Polska Holding S.A.
18:49 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Wirtualna Polska Holding S.A.
03/11/20 16:54 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
22/10/20 08:29  brak uprawnień Haitong Bank podwyższył rekomendację Wirtualnej Polski do "neutralnie", a cenę docelową do 75,1 zł
15/10/20 14:44 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych Wirtualna Polska Holding S.A.
14:36 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Wirtualna Polska Holding S.A.