Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.30, godz. 16:11
kontakt
SUMMALIN

Komunikaty

13/11/20 12:28 SUMMA LINGUAE S.A.: Zawarcie porozumienia w przedmiocie potwierdzenia braku roszczeń na podstawie mechanizmu kompensaty przewidzianego w umowie inwestycyjnej z dnia 22 listopada 2019 r.
09/11/20 08:05  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (16/2020) Raport za III kwartał 2020
04/11/20 12:42  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (15/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2020 r.
12/10/20 16:24 SUMMA LINGUAE S.A.: Informacja o wzroście szacunkowych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. w III kwartale 2020 r.
09:16  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (14/2020) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
27/08/20 20:53 SUMMA LINGUAE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Summa Linguae Technologies S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 r.
20:45  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (13/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Summa Linguae Technologies S.A.
14/08/20 08:28  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (12/2020) Raport za II kwartał 2020
27/07/20 15:29 SUMMA LINGUAE S.A.: Zawarcie umowy istotnej na świadczenie usług
24/07/20 09:23 SUMMA LINGUAE S.A.: Zawarcie umowy istotnej na świadczenie usług przez spółkę zależną Summa Linguae Technologies S.A.
22/07/20 13:25 SUMMA LINGUAE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
13:22  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (11/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
15/07/20 14:50 SUMMA LINGUAE S.A.: Informacja o wzroście szacunkowych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. w II kwartale 2020 r.
02/07/20 22:43 SUMMA LINGUAE S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
22:40 SUMMA LINGUAE S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji