Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.28, godz. 21:11
kontakt
INFOSCAN

Komunikaty

26/11/20 18:42  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki INFOSCAN SA
24/11/20 18:44  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji spółki INFOSCAN S.A.
21/11/20 17:13  brak uprawnień INFOSCAN SA (36/2020) Wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. zwołanego na dzień 10 grudnia 2020 roku
17:08 INFOSCAN S.A.: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. zwołanego na dzień 10 grudnia 2020 roku
17/11/20 15:45 INFOSCAN S.A.: Emisja obligacji serii C6 oraz warrantów subskrypcyjnych serii B3
16/11/20 11:58 INFOSCAN S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
13/11/20 23:31  brak uprawnień INFOSCAN SA (35/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 10 grudnia 2020 roku
23:23 INFOSCAN S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 10 grudnia 2020 roku
22:21 INFOSCAN S.A.: Zawarcie trzeciego aneksu do warunkowej umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału do realizacji założeń strategicznych
18:56  brak uprawnień INFOSCAN SA (34/2020) Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku
13:42  brak uprawnień INFOSCAN SA (33/2020) Rezygnacja oraz powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej Spółki
12/11/20 18:09  brak uprawnień INFOSCAN SA (32/2020) Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
18:07 INFOSCAN S.A.: Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C4 oraz C5
09/11/20 16:17 INFOSCAN S.A.: Otrzymanie oświadczenia o zamianie dwóch kolejnych obligacji serii C4 oraz trzech obligacji serii C5 na akcje serii H
02/11/20 18:54  brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii H spółki INFOSCAN S.A.