Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.05, godz. 09:42
kontakt
PEMANAGE

Komunikaty

30/11/20 18:12 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Przyjęcie planu połączenia MCI Capital ASI Spółka Akcyjna ze spółką Private Equity Managers Spółka Akcyjna
20/11/20 18:09 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Ustalenie parytetu wymiany akcji w związku z planowanym połączeniem spółek MCI Capital ASI S.A. i Private Equity Managers S.A.
18:01  brak uprawnień Tomasz Czechowicz i jego spółki chcą mieć 100 proc. Private Equity Managers, oferują 15 zł/akcję
17:42  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji PRIVATE EQUITY MANAGERS SA
06/11/20 22:15 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/10/20 17:51  brak uprawnień PEM i MCI Capital planują połączenie
17:19 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie przygotowań do połączenia Private Equity Managers S.A. oraz MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
23/10/20 21:16 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Zmiana terminu przekazywania skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku
17/09/20 13:19  brak uprawnień Grupa MCI zakłada, że w latach 2020-24 dokona wyjść z inwestycji wartych 600-750 mln zł rocznie
09/09/20 03:24 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/08/20 20:19 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.
20:11 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Temat: Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.
12/08/20 10:24 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
05/08/20 23:48 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
23:20 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce