Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 09:08
kontakt
MDEVELOP

Komunikaty

16/11/20 22:18 brak uprawnień M FOOD SA (18/2020) Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2020 r.
29/10/20 14:15 brak uprawnień M FOOD SA (17/2020) Drugie wezwanie M FOOD S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
14/10/20 23:50 M FOOD S.A.: Podpisanie istotnych umów przez spółki zależne
30/09/20 20:29 brak uprawnień M FOOD SA (16/2020) Pierwsze wezwanie M FOOD S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
19:15 brak uprawnień M FOOD SA (15/2020) Częściowy wykup obligacji
07/09/20 15:42 brak uprawnień M FOOD SA (14/2020) Życiorysy członków Rady Nadzorczej
13:46 M FOOD S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M FOOD S.A. w dniu 03.09.2020 r.
04/09/20 16:23 brak uprawnień M FOOD SA (13/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
12:52 brak uprawnień M FOOD SA (12/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 03 września 2020 roku
14/08/20 23:37 brak uprawnień M FOOD SA (11/2020) Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2020 r
07/08/20 16:39 brak uprawnień M FOOD SA (10/2020) Korekta informacji o prawie uczestnictwa
12:41 M FOOD S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.
12:17 brak uprawnień M FOOD SA (9/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.
31/07/20 22:09 brak uprawnień M FOOD SA (8/2020) Jednostkowy raport roczny M FOOD S.A za rok obrotowy 2019
22:02 brak uprawnień M FOOD SA (7/2020) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2019