Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.01, godz. 00:34
kontakt
POLWAX

Komunikaty

26/11/20 17:53 POLWAX S.A.: Uzgodnienie wielkości i warunków dostaw produktów parafinowych od Grupy Lotos S.A. w roku 2021.
19/11/20 15:15 POLWAX S.A.: Dokonanie spłaty części kredytu inwestycyjnego przez Polwax S.A.
17/11/20 17:08 POLWAX S.A.: POLWAX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
16/11/20 09:38 POLWAX S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji.
13/11/20 12:19 POLWAX S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce.
03/11/20 16:19 POLWAX S.A.: Komunikat Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii E
02/11/20 20:31 POLWAX S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii E Polwax S.A. oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Polwax S.A.
18:56  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki POLWAX S.A.
18:55  brak uprawnień GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki POLWAX S.A
29/10/20 11:56 POLWAX S.A.: Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
27/10/20 20:27 POLWAX S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza - zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Polwax S.A.
18:54 POLWAX S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
26/10/20 13:59 POLWAX S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
10:43 POLWAX S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji.
22/10/20 16:19 POLWAX S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany wysokości w kapitale zakładowym Spółki oraz zmian w Statucie Polwax S.A.