Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 22:55
kontakt
IMPERA

Komunikaty

23/11/20 17:42 IMPERA ASI S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o złożeniu pozwu o zapłatę przeciwko Jalexus Consultants Limited z siedzibą na Cyprze oraz Fxcube Technologies Limited z siedzibą na Cyprze związanego z zadłużeniem Invento Sp. z o.o., o otrzymaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i wszczęciu postępowania o dokonanie zabezpieczenia.
17/11/20 16:25 IMPERA ASI S.A.: ustalenie przez Radę Nadzorczą zmienionego tekstu jednolitego Statutu, wybór wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
12/11/20 17:02 IMPERA ASI S.A.: IMPERA ASI S.A. formularz raportu kwartalnego
13/10/20 16:51 IMPERA ASI S.A.: ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza
30/09/20 IMPERA ASI S.A.: Korekta raportu okresowego za I półrocze 2020 roku Impera Capital ASI S.A.
29/09/20 17:11 IMPERA ASI S.A.: IMPERA ASI S.A. formularz raportu półrocznego
24/09/20 16:18 IMPERA ASI S.A.: Rezygnacja ze sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2020 rok
22/09/20 17:03 IMPERA ASI S.A.: Rejestracja zmian statutu Impera Capital ASI S.A.
31/08/20 13:11 IMPERA ASI S.A.: zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2020r.
19/08/20 17:28 IMPERA ASI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Impera Capital ASI S.A. w dniu 19 sierpnia 2020 r.
17:21 IMPERA ASI S.A.: Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Impera Capital ASI S.A.
16:53 IMPERA ASI S.A.: uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital ASI S.A w dniu 19.08.2020 r.
17/08/20 15:28 IMPERA ASI S.A.: rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki
31/07/20 16:29 IMPERA ASI S.A.: zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital ASI S.A. zwołanego na dzień 19 sierpnia 2020 r. na żądanie akcjonariusza
23/07/20 15:14 IMPERA ASI S.A.: Projekty uchwał na ZWZ w dniu 19 sierpnia 2020 r.