Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.01, godz. 03:25
kontakt
BEST

Komunikaty

27/11/20 12:45  brak uprawnień Best chce w '21 wyjść na rynek z emisjami obligacji, by zwiększyć zakupy nowych portfeli
26/11/20 00:14 BEST: BEST formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/11/20 13:07 BEST: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
06/11/20 12:18 BEST: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2020 roku, zawierającego kwartalną informację finansową za III kwartał 2020 roku
29/10/20 17:30 BEST: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
27/10/20 19:52  brak uprawnień Best w sprawozdaniu za III kw. ujmie efekty przeszacowania wartości posiadanych akcji Kredyt Inkaso
18:49  brak uprawnień GPW: Komunikat - BEST
17:37 BEST: Informacja o podjęciu przez Zarząd BEST S.A. decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość inwestycji w jednostkę stowarzyszoną
26/10/20 13:54 BEST: Zakończenie przedterminowego wykupu na żądanie emitenta wszystkich obligacji serii Q1
15/10/20 08:47 BEST: Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w okresie trzech kwartałów 2020 r. oraz samym trzecim kwartale 2020 r.
14/10/20 14:57 BEST: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
09/10/20 19:02  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii Q1 spółki BEST SA
05/10/20 16:32 BEST: Przedterminowy wykup na żądanie emitenta wszystkich obligacji serii Q1
29/09/20 09:33 BEST: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
28/09/20 07:00  brak uprawnień Best liczy na wyższe inwestycje w portfele w II połowie '20, ale rynek rozkręci się w II poł. '21(wywiad)