Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.24, godz. 02:54
kontakt
ALTA

Komunikaty

17/11/20 18:14 ALTA: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce
18:08 ALTA: Obniżenie kapitału zakładowego Spółki i rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
29/10/20 17:01 ALTA: Umowa warunkowa zawarta pomiędzy Chmielowskie Sp. z o.o. i Murapol Real Estate S.A.
15:28 ALTA: Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Inwestycji Miasteczko Siewierz Jeziorna
26/10/20 10:56 ALTA: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce
16/10/20 19:54 ALTA: Postanowienie sądu w sprawie wniosku o wpis w księdze wieczystej
30/09/20 17:11 ALTA: ALTA formularz raportu półrocznego
16:30 ALTA: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce
01/09/20 13:12 ALTA: Wybór Zarządu Spółki na nową kadencję
31/08/20 15:45 ALTA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 31.08.2020r.
15:02 ALTA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 31.08.2020r.
25/08/20 12:54 ALTA: Informacja o wstępnym szacunku wyniku dokonanym w toku prac nad raportem okresowym za I półrocze 2020 r.
12:30 ALTA: Otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu CP Tychy oraz ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących: (i) zagrożenia niewypłacalnością CP Tychy i rozpoczęcia działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, (ii) złożenia przez CP Tychy wniosku do MSiG o publikację ogłoszenia w przedmiocie otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu
13/08/20 16:06 ALTA: Życiorys dokooptowanego członka Rady Nadzorczej ALTA
11/08/20 15:26 ALTA: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza