Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.30, godz. 02:18
kontakt
CIGAMES

Komunikaty

27/11/20 08:51  brak uprawnień CI Games prognozuje przychody w IV kw. 2020 roku na 11 mln zł
08:30 CI GAMES S.A.: CI GAMES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08:29 CI GAMES S.A.: Prognozowane przychody Grupy Kapitałowej CI Games ze sprzedaży za IV kwartał 2020 r.
24/11/20 17:24  brak uprawnień Asseco Poland po sesji 26 listopada zastąpi Play w indeksie WIG20
09/11/20 07:40  brak uprawnień Premiera nowej gry CI Games w I kw. przyszłego roku
26/10/20 16:59 CI GAMES S.A.: Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
14/10/20 15:50 CI GAMES S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
09/10/20 17:06 CI GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 9 października 2020 r.
16:07 CI GAMES S.A.: Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej
15:37 CI GAMES S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 9 października 2020 r.
02/10/20 07:50  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki CI GAMES SA
01/10/20 17:51 CI GAMES S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 21.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki CI Games S.A
30/09/20 09:07 CI GAMES S.A.: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej CI Games S.A.
25/09/20 17:12 CI GAMES S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii I w KDPW
16:41 CI GAMES S.A.: Całkowita przedterminowa spłata kredytu odnawialnego udzielonego przez mBank S.A. oraz rozwiązanie umowy o kredyt odnawialny