Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.04, godz. 12:47
kontakt
TARCZYNS

Komunikaty

27/11/20 17:09 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16:14 TARCZYŃSKI S.A.: Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
20/11/20 17:00 TARCZYŃSKI S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. wraz z projektami uchwał.
29/10/20 17:08 TARCZYŃSKI S.A.: Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
12/10/20 16:01 TARCZYŃSKI S.A.: Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR
30/09/20 17:09 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
15:53 TARCZYŃSKI S.A.: Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
28/08/20 09:45 TARCZYŃSKI S.A.: Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 24 sierpnia 2020 roku
24/08/20 17:08 TARCZYŃSKI S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej.
17:03 TARCZYŃSKI S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 24 sierpnia 2020 roku.
12/08/20 16:50 TARCZYŃSKI S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Tarczyński S.A.
29/07/20 18:06 TARCZYŃSKI S.A.: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Tarczyński S.A. dotyczącej podziału zysku netto wypracowanego w roku 2019 bez wypłaty dywidendy
22/07/20 17:04 TARCZYŃSKI S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczynski S.A. wraz z projektami uchwał.
29/05/20 17:11 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/04/20 17:15 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego