Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.04, godz. 09:36
kontakt
NOVAVIS

Komunikaty

25/11/20 11:00  brak uprawnień NOVAVIS SA (22/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał
NOVAVIS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał
20/11/20 14:45 NOVAVIS S.A.: Podpisanie Planu Połączenia Novavis S.A. ze spółkami zależnymi
10:00  brak uprawnień NOVAVIS SA (21/2020) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii D i E Novavis S.A.
13/11/20 17:00  brak uprawnień NOVAVIS SA (20/2020) Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku
06/11/20  brak uprawnień NOVAVIS SA (19/2020) Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2020 roku
30/10/20 10:30 NOVAVIS S.A.: Złożenie wniosku o dofinansowanie przez konsorcjum, w którego skład wchodzi spółka stowarzyszona z Novavis S.A.
29/10/20 17:05 NOVAVIS S.A.: Zawarcie Aneksu do Umowy Inwestycyjnej istotnej dla działalności Novavis S.A.
20/10/20 14:00 NOVAVIS S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.
14/10/20 17:00  brak uprawnień NOVAVIS SA (18/2020) Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2020 roku
09/10/20 18:00 NOVAVIS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
06/10/20 16:20 NOVAVIS S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.
05/10/20 15:21 NOVAVIS S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Novavis S.A.
01/10/20 19:00 NOVAVIS S.A.: Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
18/09/20 17:00 NOVAVIS S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Novavis S.A.