Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.01, godz. 00:16
kontakt
CENNOWTE

Komunikaty

19/11/20 07:54 CNT S.A.: CNT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/10/20 15:21 CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
07/10/20 13:05 CNT S.A.: Informacja o zawarciu przedwstępnych umów sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali usługowych przez spółkę zależną w ramach działalności deweloperskiej.
02/10/20 08:37 CNT S.A.: Informacja o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za III kwartał 2020 roku w ramach działalności deweloperskiej.
24/09/20 12:02 CNT S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji własnych przez Spółkę w związku z umorzeniem akcji Spółki i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki.
23/09/20 12:19 CNT S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu ogólnej liczby głosów i akcji w Spółce przez Akcjonariuszy.
17/09/20 12:17 CNT S.A.: Rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu Spółki.
27/08/20 08:13 CNT S.A.: CNT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
12/08/20 13:39 CNT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ CNT S.A. w dniu 12 sierpnia 2020 roku.
13:08 CNT S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 12 sierpnia 2020 roku wraz z wynikami głosowań.
16/07/20 15:45 CNT S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 12 sierpnia 2020 roku.
14/07/20 15:39 CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
01/07/20 12:30 CNT S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów i akcji w Spółce przez Akcjonariuszy.
11:33 CNT S.A.: Informacja o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za II kwartał 2020 roku w ramach działalności deweloperskiej.
26/06/20 08:30 CNT S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach CNT S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.