Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 07:44
kontakt
ASMGROUP

Komunikaty

30/11/20 21:16 ASM GROUP S.A.: ASM GROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/11/20 18:49 ASM GROUP S.A.: Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 17 grudnia 2020 r. dokonane w trybie art. 401 § 1 KSH
23/11/20 22:33 ASM GROUP S.A.: Rozszerzenie zabezpieczeń kredytu krótkoterminowego udzielonego przez mBank S.A.
21/11/20 19:10 ASM GROUP S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 30/2020 dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.
18:27 ASM GROUP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.
20/11/20 22:37 ASM GROUP S.A.: Rozszerzenie zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego
05/11/20 17:14 ASM GROUP S.A.: Złożenie wniosku o zmianę wniosków o upadłość spółek pośrednio zależnych
03/11/20 22:14 ASM GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 28 października 2020 roku
29/10/20 15:04 ASM GROUP S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. w dniu 28 października 2020 r.
28/10/20 23:39 ASM GROUP S.A.: Złożenie wniosku o upadłość spółki pośrednio zależnej
22/10/20 20:56 ASM GROUP S.A.: Złożenie wniosku o upadłość przez spółkę pośrednio zależną
12/10/20 21:58 ASM GROUP S.A.: Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 28 października 2020 r. dokonane w trybie art. 401 § 1 KSH
02/10/20 20:46 ASM GROUP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.
30/09/20 23:54 ASM GROUP S.A.: ASM GROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
22:46 ASM GROUP S.A.: Dokonanie odpisów aktualizujących wartość aktywów